මෙතෝදිස්ත මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය - හක්මණ
Methodist Central College - Hakmana

News Line ***මෙතෝදිස්ත විද්‍යාලයෙන් මෙවරත් අති විශිෂ්ඨ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල වාර්තා වෙයි       *** නව පාසල් වාරය ආරම්භ වීමේ දිනය කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ප්‍රමාද වේ...
Home Download Contact Us Galary Staff Special Events Map Our History

Last Event

April  24, 2020
SITE UNDER CONSTRUCTION..

විශේෂ දැන්වීම්

රට තුල උද්ගත වී ඇති වසන්ගත තත්වය හේතුවෙන් සිසු සිසුවියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු යම්තාක් දුරට හෝ මඟහරවා ගැනීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය මඟින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන විද්‍යුත් ඉගෙනුම් ආධාරක සඳහා Download වෙත යොමු වන්න.

Site Map

Follow Me

Some text